Usluge:

- knjigovodstvo-računovodstvo(mjesečni, šestomjesečni i godišnji obračuni)
- razna posredovanja i finansijske usluge
- sve vrste stručnog savjetovanja i pomoći
- poresko savjetovanje (direktni i indirektni porezi)
- bankarsko posredovanje pri dobijanju kredita
- izrada analize tržišta u poslovanju
- izrada ekonomskih elaborata pri korišćenju raznih podsticajnih sredstava kod državnih organizacija
- izrada biznis planova(poslovne banke, investiciono-razvojna banka i slično)
- usluge vještačenja i procjenjivanja(za poslovne banke, poresku upravu, UIO BiH, osiguravajuće kuće)
- registracija firmi kod privrednih sudova i drugih državnih organa
- registracija preduzetničkih radnji – obrta (kod državnih organa)
- posredovanje u provođenju postupka; likvidacije, stečaja i brisanje firmi(preduzeća) kod privrednih sudova i drugih državnih organa
- posredovanje kod zapošlljavanja radnika(prijave, odjave uz koristenje raznih olakšica kod fonda zapošljavanja i drugih institucija)
- obrada zahtjeva kod zapošljavanja demobilisanih boraca
- posredovanje kod prometa nekretnina, uknjižba kod nadležnih organa (katastar i slično)
- poslovi posredovanja u postupku medijacije kod sudova i drugih državnih organa
- poslovi posredovanja kod naplate potraživanja (uslagašavanje kartica, opomene, tužbe, odgovori i slično)
- posredovanje u carinskim i spoljnostgovinskim poslovima u zemlji i inostranstvu (koristenje raznih olakšica - podsticaja)